Volg BuzzyBee op Twitter !Volg BuzzyBee op Facebook !
Het is nu 05 feb 2023, 16:19

Alle tijden zijn GMT + 1 uur
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 4 berichten ] 
Auteur Bericht
 Berichttitel: Vliegermonument te Vaals
Ongelezen berichtGeplaatst: 15 nov 2012, 11:53 
Offline
Bijenkoningin
Avatar gebruiker

Geregistreerd: 25 mei 2010, 21:39
Berichten: 8871
Woonplaats: Zutphen
Vlak bij het drielandenpunt staat dit MLD vliegermonument :

Afbeelding


Op de bronzen plaat het volgende :

Hier vonden den dood
den 27en juni 1932
luitenant ter zee 1e klasse C.A. Weemhof
Zeist 38 jaar
Sergeant-vliegtuigmaket-vlieger
W.J. Nijhof
Utrecht 30 jaar
Zij zijn gevallen bij de vervulling van hun plicht
Laat het een aansporing zijn om onze plicht tegenover het
Vaderland steeds met dezelfde toewijding en opoffering te vervullen


Ter nagedachtenis van de omgekomen vliegers is ter plekke een momument opgericht. Het monument is opgetrokken uit steen. Eerst was het voorzien van een houten propeller. Deze is echter later vervangen door een exemplaar uit aluminium.

Het monument is opgericht op initiatief van de heer Stubach.

Afbeelding


Nu rees bij mij de vraag waarom crasht een MLD toestel van de Kooy onderin Limburg..
Dus een en ander over dit voorval uitgezocht en we gaan daarvoor dus even terug in de tijd :

In de jaren na de Eerste Wereldoorlog werd bij wijze van werkverschaffing in de nabijheid van het Drielandenpunt te Vaals een stuk terrein vlak gemaakt en voor langere tijd verpacht aan de heer Stubach, de toenmalige eigenaar van de uitzichttoren, die het inrichtte als 'vliegterrein' zoals men dat in die jaren noemde.

In de jaren 1926 en 1927 werden hier belangrijke 'vliegdagen' gehouden. Wereldbekende vliegeniers als Fieseler, Peseke, Triebner, Jährling, Lammertz en Schoonbrood namen aan deze festiviteiten deel, waardoor het terrein internationale faam kreeg.

In 1928 waren er in verband met manoeuvres Nederlandse militaire vliegers met 20 vliegtuigen gestationeerd.

Lange tijd is er weinig nieuws over dit 'vliegterrein' te melden, totdat er in 1932 in de onmiddellijke nabijheid een vliegramp plaatsvond.


Over deze vliegramp zijn mij vooralsnog twee artikelen bekend:

Lokale krant d.d. 28 juni 1932
Decemberuitgave 1933 van "Onze Vloot"
Uit een lokale krant van dinsdag 28 juni 1932 komt het navolgende bericht:

Afbeelding

Vliegtuigramp nabij Vaals

HET MILITAIRE VLIEGTUIG D 19 STORT PLM. 20 M. VAN DE UITZICHT- TOREN IN HET PRUISSBOSCH NEER. - DE BEIDE INZITTENDEN, WAARONDER DE COMMANDANT VAN HET MILITAIRE VLIEGVELD DEN HELDER (DE KOOY) VRIJWEL OP SLAG GEDOOD. - WAT OOGGETUIGEN ONS VERTELDEN. - OP DE PLAATS DES ONHEILS.

Maandagmiddag half een is in de onmiddellijke nabijheid van de bekende Uitzichttoren te Vaals een zeer ernstig vliegongeluk gebeurd dat aan twee jonge menschen het leven gekost heeft. Omstreeks die tijd kwamen drie Nederlandsche militaire vliegtuigen uit het Noorden. Op weg naar de uitzichttoren bleek het den toeschouwers al spoedig dat een der vliegtuigen niet regelmatig vloog en lichtelijk schommelde. Dit vliegtuig vloog in het midden. Op een gegeven oogenblik zag men hoe het naar links zwenkte, blijkbaar om het rechtsche vliegtuig een mededeeling te doen. De drie vliegtuigen vlogen daarop om de uitzichttoren, waarbij het middelste vliegtuig naar omlaag vloog, naar men vermoedt om eene noodlanding te maken. De beide andere vliegtuigen vlogen door. De noodlanding schijnt echter door onbekendheid der vliegers met de situatie ter plaatse mislukt te zijn, waardoor men in een boschje, plm. 30 M. naast het vliegterrein terecht kwam. Door de botsing met den grond explodeere een der benzinetanks, waardoor het vliegtuig in brand vloog en de beide inzittenden jammerlijk in de vlammen omkwamen. De Vaalser en de Akensche brandweer, die spoedig ter plaatse waren, maakten de smeulende massa, welke van het vliegtuig was overgebleven nat. Toen de vliegtuigresten voldoende waren afgekoeld kon men den 35-jarigen 1e luitenant chef waarnemer, de heer Weemhoff, tevens commandant van het militaire vliegveld de Kooy, wiens stoffelijk overschot reeds geheel verkoold was, uit de machine halen, terwijl men het eveneens geheel verkoolde lichaam van den heer Nyhof, sergeant-waarnemer, vond, evenals de heer Weemhoff uit Nieuwediep afkomstig.

De eigenaar van de uitzichttoren, dhr. Stubach, waarschuwde dadelijk de autoriteiten. Ook de brandweer van Vaals en Aken had hij gewaarschuwd. De doktoren Ploem en Keunen die ook spoedig ter plaatse waren konden natuurlijk niets meer uitrichten, evenmin als kapelaan Prickaerts van Vaals, die ook spoedig ter plaatse was.

Ongeveer half vier arriveerde per vliegtuig uit den Helder de militaire dokter van 't vliegveld, terwijl tevoren de militaire dokter van het vliegveld Soesterberg, die juist in Venlo vertoefde, per auto gearriveerd was. In zijn gezelschap waren nog de vliegers die het verongelukte tweetal 's morgens te Vaals verlaten hadden en naar Venlo waren doorgevlogen en geland in de meening dat de D 19 een behouden noodlanding had gemaakt.

Naar wij vernemen, zouden heden de luitenant ter Zee 1e klasse, de heer Kallenfeld en den officier Teteringen overkomen om een deskundig onderzoek naar de oorzaak van de ramp in te stellen. De stoffelijke overschotten der beide verongelukte vliegers, die tijdelijk naar de R.K. Begr.plaats waren overgebracht zullen heden resp. Dat van den heer Weemhoff naar den Helder en dat van de heer Nyhof naar Zeist per auto worden overgebracht, in welke plaatsen de vliegers ter aarde zullen worden besteld.

De heer Weemhoff was gehuwd; de heer Nyhoff ongehuwd.

Afbeelding


Wat ooggetuigen vertelden
Wij spraken allereerst op de plaats des onheils, de 16-jarige Vaalser knaap L. Halderes, die ons het volgende vertelde:

Ik liep op den weg naar het Vierlandenpunt toen ik de drie militaire vliegtuigen zag naderen. Zij cirkelden om de uitzichttoren, toen plotseling een der machines, die met D 19 geteekend was, kantelde boven het vliegveld.Desniettemin vloog het vliegtuig nog enkele meters verder. Boven het Pruisbosch viel toen de machine plotseling recht omlaag in mijn nabijheid. Met een geweldige slag sloeg de machine neer. Te voren had ik gezien, hoe een der inzittenden naar buiten klom en zich met een arm vasthield, klaar om te springen. Deze vlieger had te voren zijn vliegerskap en bril omlaag gegooid, welke dan ook later door voorbijgangers gevonden werden. 't Schijnt echter dat hij niet gedurfd heeft. De machine viel op 'n boom van plm. 30 cM. Dikte, welke als een riet knapte Dadelijk vloog ik te hulp.Hulp die niet baten kon
Ik sprong op het toestel. Door de geweldige botsing met den grond echter was een der benzinetanks met een machtige knal ontploft, waardoor de benzine over het voorstel der machine stroomde en vlam vatte. Terwijl de vlammen al begonnen te laaien, aangewakkerd door den wind, probeerde ik den bestuurder te verlossen. Deze bewoog even het hoofd en ik meende dat hij nog leefde. Hij zat echter vastgebonden en had den leeren jas over de riemen aangetrokken. Dit zou hem noodlottig worden. Want het gelukte me niet deze riemend daardoor los te knoopen, ook al niet omdat de hitte van de brandende machine mij in m'n werk steeds meer belette. Op een gegeven oogenblik moest ik zelfs vluchten en wilde ik zelf ook niet verbranden. Het leek mij dat de bestuurder toen dood was. De andere inzittende zag ik niet ...

De vlammen der machine sloegen meters hoog naar boven. Verschillende in den omtrek staande boomen brandden ook af.

Dit verhaal deed ons de flinke jongen, en toen hij ons later nog de machine toonde, wees hij er ons op hoe hij het doek weggescheurd had en stangen verbogen om den bestuurder toch maar te redden.


Afbeelding
Afbeelding

_________________
Modelbouwer ? BuzzyBee heeft nu ook een plekje voor jouw projecten

Oh ja niet hierop klikken !!


Omhoog
 Profiel  
Antwoord met een citaat  
Ongelezen berichtGeplaatst: 15 nov 2012, 11:54 
Offline
Bijenkoningin
Avatar gebruiker

Geregistreerd: 25 mei 2010, 21:39
Berichten: 8871
Woonplaats: Zutphen
Ook de heer Stubach eigenaar van de uitzichttoren was getuige van het ongeval, wat hij hierover vertelde :

"Ik stond in den tuin van mijn restaurant - aldus onze zegsman - toen ik de drie machines zag naderen. Al spoedig zag ik dat aan een der vliegtuigen iets haperde. Dit vliegtuig, de D 19 vloog niet regelmatig. Het scheen, naar mij toekwam, te probeeren rechts van den uitzichttoren op ons vliegveld te willen komen. Echter nam de bestuurder de curve te klein, waardoor het hem niet lukte op het vliegveld terecht te willen komen.

De beide andere vliegtuigen vlogen gewoon door en ik nam aan dat deze meenden dat hun kameraden in veilige haven geland waren. De D 19 echter nam plotseling een geweldige duik en viel neer in het boschje. Daar bleek dat een knaap al reddingspogingen deed, terwijl ik met een bijl kwam aanloopen. Hulp was toen al te laat. De machine stond in lichter laaie.

Ik waarschuwde dadelijk de brandweer te Vaals en Aken, die resp. 5 en 15 minuten na het ongeval al ter plaatse waren; ook burgemeester Rhoen, dhr. Ploem en dr. Keunen, kapelaan Prickaert, maar hoewel ieder voorbeeldig op tijd kwam, kon niemand meer iets uitrichten. Burgemeester Rhoen heeft dadelijk den Helder gewaarschuwd."

De lezer weet hoe alles toen verder verloopen is. Ook de Regeering werd van het gebeurde door den burgemeester op de hoogte gebracht.

De heer Stubach heeft de vlaggen op zijn restaurant en uitzichttoren dadelijk halfstok doen halen en de vlaggen van het vliegveld weggenomen.

Van het vliegtuig bleef niet meer dan een wrak over. Het voorste deel was geheel uitgebrand, alles zat verwrongen en verbogen. Toen de genoemde jongen den bestuurder wilde bevrijden, bloedde deze boven zijn oog en de knaap heeft hem het bloed nog weggewischt. En toen hij het doek langs de kanten wegscheurde, bleek hem dat de voet van den bestuurder geheel verbrijzeld was ...

De mitrailleur van het vliegtuig was geheel naar buiten gedrongen en de mond omgeslagen. In het vliegtuig zag men nog een stuk onbeschadigd riem, waarmee de bestuurder was vastgebonden geweest, terwijl er eveneens een onbeschadigde revolvertasch lag.


De indruk te Vaals
Te Vaals heeft het gebeurde diepen indruk gemaakt: ieder sprak over het noodlottige ongeval. Men herinnerde er aan hoe Zondag een schitterend luchtfeest gehouden werd, dat zoo prachtig verliep.

'n groet aan de dooden
Omstreeks vijf uur vertrok de militaire dokter van den Helder weer om verslag te gaan uitbrengen. Alvorens te vertrekken cirkelde het vliegtuig boven de plek des onheils en bracht zoo een groet aan de nagedachtenis van de gevallen kameraden.

_________________
Modelbouwer ? BuzzyBee heeft nu ook een plekje voor jouw projecten

Oh ja niet hierop klikken !!


Omhoog
 Profiel  
Antwoord met een citaat  
Ongelezen berichtGeplaatst: 15 nov 2012, 11:54 
Offline
Bijenkoningin
Avatar gebruiker

Geregistreerd: 25 mei 2010, 21:39
Berichten: 8871
Woonplaats: Zutphen
"Onze Vloot" - december 1933

Afbeelding

In de decemberuitgave van 1933 van "Onze Vloot" stond het volgende artikel van de heer
Bram Elte.

Van de vrij talrijke dooden, welke onze vaderlandsche luchtvaart tot heden te betreuren heeft,
zullen weinigen een zoo vreeselijken dood gestorven zijn als de luitenant ter zee 1e klasse C.A.
Weemhoff en de sergeant-vliegtuigmaker-vlieger W.J. Nijhof.
In den vroegen morgen van den 27en Juni 1932 van het vliegveld "De Kooy" opgestegen tot het
maken van een oefenvlucht, welke zich ook tot Zuid-Limburg uitstrekte, stortte hun vliegtuig nabij
Vaals, op slechts luttele tientallen meters van de Nederlandsch-Duitsch-Belgische grens neer,
waarbij de beide inzittenden, na eerst deerlijk gewond te zijn, tenslotte levend verbrandden.
Het ongeval vond onmiddellijk bij den uitzichttoren, welke op het hoogste punt van Nederland
gebouwd is, plaats.
De eigenaar daarvan, de heer Stubach alarmeerde onmiddellijk de brandweer van Vaals en van
Aken, die echter geen hulp meer konden bieden dan behulpzaam te zijn bij het bergen van de
stoffelijke overschotten van menschen en toestel.
De vlammen, die zich ook reeds tot het geboomte hadden uitgestrekt, te midden waarvan het
toestel was neergestort, werden spoedig gebluscht. De motor, die diep in den grond gedrongen
was , werd door matrozen van het vliegkamp "de Kooy" gelicht. De heer Stubach ontving een stuk
van den schroef en den toerenteller als aandenken, terwijl de Commandant van Hr. M.S. Vliegkamp
"de Kooy" later in een persoonlijk schrijven zijndank betuigde voor de krachtdadige hulp door den
heer Stubach verleend en hem tevens een fraai gepolijsten bijl met het opschrift
"Marineluchtvaartdienst" zond, daar de bijl van den heer S. bij het uithakken van de slachtoffers
verloren ging. Van al deze voorwerpen heeft de heer S. een kleine verzameling aangelegd, die den
bezoeker van den uitzichttoten eerbiedig wordt getoond.
Het patriottisch gevoel is vooral bij onze Zuid-Limburgers sterk ontwikkeld en men heeft daarom
gemeend goed te doen, om op de plaats, waar deze twee dapperen den dood vonden. Te hunner
gedachtenis een gedenkteeken op te richten.
Dit is opgebouwd uit een soort lava-achtige steen, welke ter plaatse in den bodem gevonden
wordt, terwijl een echte vliegtuigschroef en een bronzen gedenkplaat den bezoeker vertelt, wat
hier is voorgevallen.

Het opschrift op de gedenkplaat luidt:

Citaat:
"Hier vonden den dood
den 27en Juni 1932
luitenant ter zee 1e klasse C.A. Weemhoff
Zeist 38 jaar
Sergeant-vliegtuigmaker-vlieger
W.J. Nijhof
Utrecht 30 jaar
Zij zijn gevallen bij de vervulling van hun plicht.
Laat het een aansporing zijn om onze plicht tegenover het
vaderland steeds met dezelfde toewijding en opoffering te vervullen".In den linkerhoek ziet men met kleine letters de woorden "Vaals 27 Juli 1933, St. Stubach", door
wiens zorgen dit eenvoudige monument is opgericht.

De opper wachtmeester der Maréchaussée en de inwoners van het dorp brengen geregeld een
eenvoudige bloemenhulde, terwijl ook de kinderen eerbiedig de door hen gevlochten kransen van
bloeiende heide e.a. komen neerleggen.
Dit medeleven van deze eenvoudige menschen aan den zelfkant van ons vaderland doet ontroerd
aan.
Het blijkt dat men daar veelal meer voor onze weermacht voelt, dan in de centra van ons land zelf.
Dit valt in zooverre niet te verwonderen, daar deze menschen in 1914, op slechts luttele meters
afstand van het vliegermonument de Duitsche troepen België zagen binnentrekken en ook de
Belgische bezetting na 1918 van dichtbij hebben meegemaakt.
Wie van onze lezers intusschen in zijn vakantie nog eens het hoogte punt van Nederland mocht
bezoeken, verzuime niet een kort bezoek te brengen aan dit in zijn eenvoud zoo treffend
monument, op de plek, waar twee dappere Nederlanders een vreeselijken dood stierven.

_________________
Modelbouwer ? BuzzyBee heeft nu ook een plekje voor jouw projecten

Oh ja niet hierop klikken !!


Omhoog
 Profiel  
Antwoord met een citaat  
Ongelezen berichtGeplaatst: 15 nov 2012, 11:55 
Offline
Bijenkoningin
Avatar gebruiker

Geregistreerd: 25 mei 2010, 21:39
Berichten: 8871
Woonplaats: Zutphen
MLD Z19 Fokker C.V.E verkenningsvliegtuig

Afbeelding

Technische gegevens Fokker C.V.E (MLD)

Afmetingen:
Lengte: 9.53 m Spanwijdte 15,30 m
Hoogte: 3,58 m Vleugeloppervlak: 39,3 m2
Gewichten:
Leeggewicht: 1250 kg Max. startgewicht: 2450 kg
Prestaties:
Max. snelheid: 252 km/u Stijgsnelheid: M/min
Kruissnelheid: 184 km/u
Vliegbereik: 770 km Plafond: 5500 m
Overig:
Motortype: Eén naoier Lion van 400 pk
Bemanning Twee
Bewapening Eén vaste voorwaarts vurende 7.9 mm mitrailleurs; één beweegbare 7.9 mm mitrailleur voor waarnemen.bommenrichter; 100 kg bommen.

_________________
Modelbouwer ? BuzzyBee heeft nu ook een plekje voor jouw projecten

Oh ja niet hierop klikken !!


Omhoog
 Profiel  
Antwoord met een citaat  
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 4 berichten ] 

Alle tijden zijn GMT + 1 uur


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Ga naar:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling